سلام و روز شما بخیر
بحث زمان قابل درک است اما مشکل در این شرایط خارج از تحریم است
بیشتر مشکلات مالی کشور و بخصوص ایران ایر
نامه جدید مدیر عامل ایران ایر را مطالعه کردین
انقدر بی مدیریتی و بد مدیریتی کشور را فرا گرفته که معلوم نیست ایا اعلام ورشکستگی برای ایران ایر دور از ذهن باشد
در بحث تحریم ها برجامی نمی خواهیم زود دلوخوش شویم تا جای که من اطلاع دارم توافق شده و انتخابات ایران کمی اعلامیه را تاخیر انداخته است