یک فروند ارباس 310 ازبکستانی که ماهها قبل به تهران وارد شده بود با نقاشی یک دست سفید و با رجیستر ep-toa به شرکت تازه تاسیس طوس خواهد پیوست