این پهپاد که از گونه ی "کوادکپتر" هست, براستی یکی از خوشدست ترین و پرخریدارترین پهپادهایی هست که در ماه های گذشته درباره اش میشنوم.

در دو نمونه ی Phantom 1 و Phantom 2 بفروش میرسه.

برخی ویژگیهای Phantom 1 و تاربرگش که داده های بیشتر و فرتور و رخشاره میتونید ببینید:
http://www.dji.com/product/phantom
  • Attractive and Highly Integrated Design
  • Ready to Fly Design
  • Contains Remote Control Unit. (Just add 4 x AA batteries)
  • Stable, Yet Agile Performance, Easy to Fly
  • Two Flight Control Modes, Including Position Hold
  • Intelligent Orientation Control (IOC)
  • Failsafe & auto go home/landing
  • Low voltage protection
  • Maximum flight speed 10 m/s
  • High Intensity LED Lights, To Aid Orientation During Flight


برخی ویژگیهای Phantom 2 و تاربرگش که داده های بیشتر و فرتور و رخشاره میتونید ببینید:
http://www.dji.com/product/phantom-2

FLIGHT TIME: 25mins
DIMENSIONS (CM): 29 x 29 x 18
WEIGHT: 1000g
خریداری:
بجز از تاربرگ ِ خود سازنده, از دیگر بنگاه ها هم میشه خریداریش کرد, برای نمونه: http://www.quadcopters.co.uk/dji-pha...pter-570-p.asp

با کم و بیش 300£ تا 700£ (بسته به نمونه و گزینه هایی که برگزیدید) میشه یکفروند نو خرید و دست دومش هم رو از 100£ به بالا دیدم.


این رخشاره ی دیدنی که با نمونه ای از این پهپاد از دهانه ی یک آتشفشان گرفته شده, یکی دو هفته هست که درمیان دلبستگان به پهپادها میچرخه: