یک فروند 737/500 که اذر ماه سال99 وارد تهران شده بود به ناوگان هواپیمایی تابان پیوست
این بوئینگ 737 با رجیسترEP-RBCثبت شده
https://www.jetphotos.com/photo/10111151