ورود اولین ارباس A310 به ناوگان شرکت هواپیمایی ایران ارتور با رجیستر EP-MDL

پس از تلاش مهندسین؛ سرانجام تست پرواز نخستین ارباس A310 شرکت هواپیمایی ایران ارتور به رجیستر EP-MDL به انجام رسید تا به زودی به ناوگان فعال این شرکت بپیوندد.

پیش از این 4 فروند ارباس A306 به همراه 5 فروند MD80 و یک فروند A320 در ناوگان ایران ارتور پرواز میکردند که با ورود این هواپیما و دیگر ارباس A310 این شرکت، شمار ناوگان آن به 12 فروند افزایش پیدا میکند.
https://www.instagram.com/p/CBs5RPxhaGJ/