سلام. کسی از دوستان هست به سازمان هواپیمایی کشوری دسترسی داشته باشه از پروفسورهای مقیم آنجا خواهش کنه چند وقت برای این مردم بیچاره تصمیم گیری نکنن؟
به نظر شما، همه ی افرادی که در سراسر ایران قصد سفر هوایی به عتبات در ایام اربعین دارند، می توانند در آسایش و عزت و احترام به سیزده باجه فروش در تهران، سه باجه در مشهد و دو باجه در اصفهان مراجعه کنند؟ آن هم در شرایطی که بلیط اتوبوس هم چند سال است اینترنتی فروخته می شود؟

https://kargaronline.ir/fa/news-deta...F%D9%88%D9%84/