ال 410 توربولت هواپیمایی موفق با تولید 1200 فروند از سال 1971 تا الان بود که قیمتی حدود 6 میلیون دلار دارد .با اینحال با توجه به سن بالای هواپیماهای توربوپراپ موجود مثل انتونف 24/26/28/38 و فوکر 27/50 و ..... نمونه بهینه سازی خود را معرفی کرد .

که بسته به سفارش مشتری از 3 نوع موتور جنرال الکتریک اچ 80 و والتر ام 601 و وی کی 800 ساخت روسیه استفاده میکند .

( وی کی 800 در کاموف 226 و میل 54 و انست استفاده میشود که کشورمان هم نیم نگاهی به خرید انها دارد )نمونه جدید توربولت توان حمل 20 مسافر و یا 2000 کیلوگرم و یا ترکیب هر دو را دارد .

همچنین با نصب ارابه مخصوص پرواز و فرود روی اب را دارد .سرعت 405 کیلومتر و برد 1000 تا 2000 کیلومتر و از 2 موتور باقدرت هر کدام 800 اسب بخار استفاده میکند .

جای 1 میل 8 و یا 17 و یا 1 فوکر 27/50 و ... میشود 3 فروند توربولت جدید خریداری کرد .