ایرفرانس از کی ال ام شکایت کرد .

علت تلاش پنهایی برای خرید سهام و در تملک گرفتن بیشتر و اثر گزاری بیشتر و .... است .

این 2 شریک بزرگ در اروپا تقریبا جز بزرگترین ایرلاینهای اروپا و جهان هستند ولی برنامه اینده انها سبب شده ایرباس از بوئینگ عقب بیفتد .به طوری که برای جایگزینی با بوئینگ 773ER نیاز به حدود 100 فروند ایرباس 1000-350 و یا بوئینگ 777X9 دارد که شکست ایرباس و یا حفظ توازن بازار در دست انهاست .

( اکنون حدود 273 سفارش بوئینگ 777X9 و 170 سفارش ایرباس 1000-350 دارد )همچنین 150 ایرباس 321 نئو و یا بوئینگ 737MAX9/10 نیاز دارند که برای حفظ توازن سفارش ایرباس 321 نئو لازم است .

( اکنون 2250 سفارش بوئینگ 737MAX9/10 و 2280 سفارش ایرباس 321 نئو دارد )