#حادثه برای #ارباس #A332 شرکت هواپیمایی #عمان در #ترکیه

یک فروند هواپیمای ارباس A330-200 شرکت هواپیمایی عمان با رجیستر A4O-DV پرواز شماره WY154 زوریخ به مسقط امروز برابر 9 فوریه در حال پرواز در ارتفاع 39 هزار پایی در 125 ناتیکالمایلی شمالغربی #دیاربکر ترکیه فشار کابین خود را از دست داده و ماسکهای اکسیژن مسافران باز میشود.

خدمه با کاهش ارتفاع به 14 هزارپایی، کمینه ارتفاع ایمن پروازی در این منطقه، برای انجام فرود اضطراری در فرودگاه دیاربکر مجاز شده و هواپیما حدود 40 دقیقه پس از ترک ارتفاع 39 هزارپایی با ایمنی کامل در باند 34 فرودگاه دیاربکر فرود آمده است.

مسافران پرواز تا رسیدن هواپیمای جایگزین به هتل انتقال یافتهاند.
ارباس #A330 عمانی تا 18.5 ساعت پس از لندینگ در دیاربکر زمینگیر است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


#حادثه برای #ارباس #A388 شرکت #هواپیمایی_قطر در #استرالیا

یک فروند هواپیمای ارباس A380-800 شرکت هواپیمایی #قطر با رجیستر A7-APC پرواز شماره QR905 #ملبورن به #دوحه روز گذشته برابر 8 فوریه پس از تیکاف از باند 16 فرودگاه مبدا دچار مشکل در جمع کردن ارابههای فرود خود شد.

خدمه با اوجگیری به ارتفاع 9000 پایی اقدام به هولدینگ و تخلیه سوخت در آسمان کردند.
هواپیما حدود 2 ساعت و 20 دقیقه پس از تیکاف با ایمنی کامل در باند 16 فرودگاه ملبورن فرود آمده است.

ارباس #A380 قطری تا ده ساعت پس از لندینگ زمینگیر بوده است.
========================================================================================================================================


#سانحه برای #بویینگ B735 شرکت UTAir در #روسیه

یک فروند هواپیمای بویینگ B737-500 شرکت هواپیمایی UTAir روسیه با رجیستر VQ-BPS پرواز شماره UT535 مسکو به Usinsk با 94 مسافر و خدمه امروز ساعت 12:21 به وقت محلی هنگام فرود در باند 13 فرودگاه مقصد دچار سانحه شد.

بر پایه گزارشهای اولیه فرود سخت یا تاچ پیش از باند سبب شکسته شدن ارابههای فرود اصلی هواپیما شده و هواپیما تا توقف کامل بروی باند کشیده شده است. آسیب بال سبب نشت سوخت شده اما خوشبختانه آتشسوزی ایجاد نشده است.
مسافران با کمک سرسرههای نجات و دربهای خروج اضطراری از هواپیما خارج شده و بنابر گزارشهای اولیه دو نفر از آنها زخمی شدهاند.

گزارش هواشناسی محلی حاکیست سرعت باد 11 نات، گاست 20 نات، دما 21- درجه سانتیگراد و دید 1100 متر بوده است.

این بویینگ B735 حدود 22.3 سال سن داشته است.