به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، خطوط هواپیمایی"بریتیش ایرویز" اعلام کرده است که قصد دارد مجموعهای از زبالهدانهای متشکل از زبالههای خانگی و
کارخانه بازیافت را در اختیار گرفته و آن ها را به سوخت جت برای ناوگان هوایی خود تبدیل کنند.
این طرح که در حال حاضر با مشارکت شرکت سوختهای تجدید پذیر شرکت Velocys در حال بررسی و ارزیابی است، بخشی از برنامهای است که برای
کاهش 50 درصدی انتشار آلایندهها از ناحیه ناوگان هوایی تا سال 2050 طراحی شده است.
شرکت هواپیمایی "بریتیش ایرویز" میگوید اولین کارخانه تصفیه پساب تحت اختیار این شرکت، هر سال صدها تن ضایعات خانگی را گرفته،
دفن کرده و آنها را به سوخت تجدیدپذیر پاک تبدیل میکند.
این مواد زائد شامل پوشک بچه، ظروف پلاستیکی مواد غذایی و بسته بندیهای مواد غذایی میشود.
انتظار میرود سوخت تولید شده در مقایسه با سوختهای فسیلی، تولید گازهای گلخانهای را حدود 60 درصد
کاهش داده و سالانه کاهش حدود 60 هزار تنی انتشار دی اکسید کربن را به ارمغان آورد.
انتظار میرود که این کارخانه تا زمانی که در حال اجرا است، سوخت کافی برای هر هواپیمای
مسافربری "787 Dreamliner" را از لندن به سن خوزه و لندن به نیواورلئان تامین کند.
این پروژه موجب تغییرات قابل توجهی شده است. برای مثال هفته گذشته، وزارت حمل و نقل بریتانیا،
مجموعهای از تغییرات را در مورد مجوز سوختهای تجدید پذیر سیستم حمل و نقل اعمال کرد.
این تغییرات مبنی بر این است که سوخت پایدار جت در حال حاضر انگیزه اصلی در راه تلاش برای ارتقای سیستم هواپیمایی پاک است.
نباید انتظار داشت که سوخت پروازها به زودی توسط سوخت زیستی تامین شود، چرا که این پروژه هنوز در مرحله مطالعه امکانسنجی قرار دارد.