رئیس مجمع نمایندگان استان همدان از بروز تخلفات مالی و تبانی در فرودگاههای کشور و همدان خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به مجلس میآید.


امیر خجسته در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده برخی عدم نظارتها در شرکت فرودگاههای کشور وجود دارد و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور از پاسخگویی در زمینه اتفاقاتی که در فرودگاههای کشور به ویژه فرودگاه همدان رخ داده است طفره میرود.

وی با گلایه مندی از عدم نظارت بر فرودگاه همدان افزود: چرا دستگاههای نظارتی بر فرودگاههای کشور و همدان در بخشهای مختلف همچون پروژه های عمرانی و نحوه قراردادهای صورت گرفته نظارت و کنترل نمیکنند.

خجسته با طرح این سؤال که چرا دستگاههای نظارتی حساس نمیشوند تصریح کرد: اگر بخشهای نظارتی از این موضوع و اتفاقات مطلع نیستند که جای سؤال دارد ولی اگر مطلع هستند باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه سوءمدیریت و عدم کنترل در بخشهای نظارتی در دستگاههای مختلف فرودگاهها منجر به اتفاقات ناگوار شده است، بیان کرد: با توجه به جایگاه نظارتی مجلس سؤال از وزیر راه و شهرسازی و برخورد جدی با مدیران شرکت فرودگاههای کشور به ویژه بخشهای نظارتی را در اولویت کاری مجلس خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که تخلفات رخ داده در فرودگاه همدان چه بوده و آیا موضوع بازداشت تعدادی از کارکنان فرودگاه صحت دارد، نیز گفت: تخلفات مالی، سوءاستفاده و تبانی با پیمانکار بوده است ولی درباره مابقی مسائل بعدا اظهارنظر میکنیم.

به گزارش تسنیم از روز گذشته مباحثی در زمینه بازداشت تعدادی از کارکنان فرودگاه همدان و تغییر مدیر فرودگاه همدان در فضای مجازی منتشر شده است که هنوز مسئولان استان درباره این موضوع اظهارنظر نکرده اند.

www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/25/1213525