درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانیتابناک :

«معترضان آلمانی ضمن برپایی تظاهرات علیه حملات پهپادی آمریکا، در مقابل پایگاه هوایی این کشور در رامشتاین آلمان تجمع کرده و خواستار تعطیلی این پایگاه شدند.

آلمانیهای معترض به حملات پهپادی آمریکا در نقاط مختلف جهان، ضمن برپایی تجمع اعتراضی در برابر پایگاه هوایی واشنگتن واقع در رامشتاین آلمان، خواستار تعطیلی این پایگاه شدند.در حالی که حملات مرگبار پهپادی آمریکا در نقاط مختلف جهان از خاورمیانه گرفته تا آفریقا ادامه دارد، اعتراضات به مواضع واشنگتن در قبال این موضوع هم ادامه دارد.
معترضان به استفاده آمریکا از حملات مرگبار پهپادهای خود در جهان، این بار در آلمان تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان با تجمع در برابر پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین آلمان، ضمن تکرار مخالفت خود با حملات پهپادی آمریکاییها، خواستار تعطیلی این پایگاه شدند.
سال 2015 هم تظاهارات مشابهی در برابر این پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه آلمان برگزار شده بود؛ تظاهراتی که برخی رسانه ها تعداد آنها را حدود دو هزار نفر گزارش کرده بودند.

پایگاه رامشتاین واقع در جنوب غرب آلمان است و به عنوان مرکز فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در اروپا و همچنین آفریقا استفاده میشود. همچنین آمریکا برای هماهنگی و اجرای اغلب عملیات پهپادی خود در جهان از طریق این پایگاه استفاده میکند.»