دو هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرفرانس فرانسه در یکی از باندهای فرودگاه شارل دوگل پاریس به یکدیگر برخورد کردند.

به گزارش عصرخبر به نقل از سایت Airlive.net ،مقصر این تصادف هواپیمای بوئینگ 777 بود که از داکار در پاریس فرود آمده بود.

بوئینگ 777 هنگام حرکت در روی زمین به سوی توفقگاه به هواپیمای ایرباس A320 برخورد کرد که می خواست به تونس پرواز کند. در نتیجه این تصادف دم ایرباس آسیب دید.


منبع: عصرخبر