نیروی هوایی امریکا طرحی برای بالگردهای ترابری سنگین برای جایگزین با سی -130 را در دستور کار خود قرار داده است.

علت این کار توانایی نشست و برخواست عمودی از هر جا در کمترین زمان و حتی ناوهای بالگردبر و ناو هواپیمابر است .توانایی حدود حمل 36 تن بار و برد حدود 2000 کیلومتری شامل وسایل نقیه زرهی و نیرو و خودرو را شامل میشود که قابلیت رقابت و حتی برتر از C-130j خواهد بود.

بالگرد جدید کاملا برتر از CH-53K ( حمل 15900 کیلوگرم ) و CH-47F شینوک ( حمل 12700 کیلوگرم ) و سی 130j ( حمل 19950 کیلوگرم )خواهد بود.

و نقشی شبیه به MIL-26T2 ( حمل 22000 کیلوگرم ) خواهد داشت.
کم کم بالگردهای سنگین جای هواپیماهای توربوپراپ متوسط و نیمه سنگین ( با توان 5 تن تا 20 تن ) را خواهد گرفت .


منبع: ماهنامه صنیع هوایی290 ( نشریه اینده پژوه پنها)