با وجود آن که در توافق صورت گرفته در جریان اجلاس تغییرات اقلیمی پاریس، هیچ اشاره ای به دو صنعت هوانوردی و کشتیرانی نشده؛ یکی از مقامات عالی رتبه یاتا نسبت به دستیابی به توافقی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای توسط صنعت هوانوردی در سال آینده ابراز امیدواری کرد.
نقش هوانوردی در تغییرات اقلیمی به دلیل قرار گرفتن در حیطه اختیارات ایکائو در اجلاس اخیر پاریس پوشش نداده شد؛ اما این سازمان قصد دارد ضمن وضع استانداردی جهانی برای تولید کربن دی اکسید توسط هر هواپیما، سیستمی مبتنی بر بازار برای تشویق شرکتها به کاستن از تأثیرات کربن خود طراحی کند. این راهکار جدید که شامل پرداخت کمک هزینه به ایرلاینهاست قرار است در جریان نشستی در سپتامبر آینده رونمایی شود.
مایکل گیل، مدیر بخش زیست محیطی یاتا چالشهای پیش رو را شامل طراحی راهکاری برای اندازه گیری و گزارش تولید کربن دی اکسید توسط شرکتها و چگونگی لحاظ کردن اثر میزان توسعه یافتگی هر کشور یا ایرلاین در مقررات عنوان کرد. گیل با این حال نسبت به دستیابی به توافق ابراز امیدواری و پیش بینی کرد استانداردهای محدود کننده تأثیر کربن هر هواپیما تا فوریه سال بعد نهایی شوند.

منبع