پروازهای فرودگاه شاهرود با از سرگیری فعالیتهای شرکت هواپیمایی پویا در این فرودگاه افزایش یافت.


بهگزارش روابطعمومی فرودگاه شاهرود؛ با پیگیریهای به عمل آمده و مشارکت بخش خصوصی، شرکت هواپیمایی پویا پروازهای خود را در مسیر تهران- شاهرود و بالعکس با هواپیمای آنتونف ۷۴ از سر گرفت.

این پروازها که جمعه سیزدهم شهریور آغاز شده است در همه روزهای هفته به استثنای شنبه و یکشنبه انجام میشود.

گفتنی است؛ با افزوده شدن ۱۰ پرواز برنامهیی شرکت پویا٬ مجموع پروازهای فرودگاه شاهرود به ۱۴ پرواز در هفته افزایش یافت.

گفتنی است؛ علاوه بر برقراری پروازهای مذکور شرکت هواپیمایی ماهان نیز چهار پرواز هفتگی در مسیر تهران- شاهرود - تهران را انجام میدهد.

یادآور میشود؛ مسافران جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتوانند به دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان یا سایت kfpshahrood.ir مراجعه کنند.


Sent from my iPhone using Tapatalk