بنام خدا
درود بر ایران وایرانیــــــان اریــــــــایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویانی

ایران به ترکیه پهپاد صادر کرد


دکتر علی معتمدزادگان، رییس پارک علم و فناوری مازندران ضمن اعلام این مطلب همچنین از فروش پهپاد ساخته شده توسط محققان این مرکز علمی، به کشور ترکیه خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر پهپادهای مختلفی در کشور ساخته میشود؛ اما این پهپادها برای انجام ماموریتهای خاص طراحی نمیشوند.

معتمدزادگان با تاکید بر این که بسیاری از پهپادها قادر به تصویربرداری هستند، خاطرنشان کرد:اما این پهپادها قابلیت تصویربرداری از دکلهای فشار قوی برق را ندارند؛ چراکه بر اثر عبور جریان الکتریسته و ایجاد میدان مغناطیسی، قادر به نزدیک شدن به این دکلها نیستند.

معتمدزادگان عدم حساسیت دوربینهای این پهپاد به پارازیتهای خطوط فشار قوی انتقال برق و سیستمهای مخابراتی را از دستاوردهای این طرح ذکر کرد و یادآور شد: این پهپاد قادر است در نزدیکی پنج سانتیمتری دکلهای فشار قوی برق در زمانی که جریان برق از آن در حال عبور است، قرار گیرد و از آنها تصویربرداری کند.

به گفته وی پهپاد ساخته شده در پارک علم و فناوری مازندارن قابلیت پرواز مستمر به مدت 30 دقیقه و حمل بار تا 20 کیلوگرم را با سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت دارد.

معتمدزادگان پایش و رصد دکلهای فشار قوی برق را از کاربردهای این پهپاد دانست و گفت: با همکاری شرکت توانیر، از این پهپاد برای رصد وضعیت دکلهای فشار قوی مناطق صعبالعبور استفاده شده است تا در صورت بروز مشکل در این دکلها اقدام به تعمیر آن شود.

رییس پارک علم و فناوری مازندارن کاهش هزینههای پایش را از مزایای استفاده از این پهپاد ذکر کرد و اظهار داشت: در گذشته برای رصد این دکلها از نیروی انسانی استفاده میشد که خطرات جانی زیادی را به همراه داشت ولی با عرضه این پهپاد علاوه بر آن که موجب کاهش خسارات جانی به نیروهای انسانی میشود، افزایش سرعت عمل برای رصد و تعمیرات دکلهای فشار قوی برق را به دنبال خواهد داشت.

معتمدزادگان با بیان این که کنترل این پهپاد از زیر دکلهای برق صورت میگیرد، اضافه کرد: در حال حاضر محققان این طرح به دنبال استفاده از فناوری GPS برای کنترل از راه دور این پهپاد هستند که برای این منظور با تجهیز ایستگاههایی به این فناوری، اپراتور میتواند از ایستگاه اقدام به ارسال پهپاد به محل مورد نظر کنند.

وی تهیه نقشههای هوایی و تعیین کاربری اراضی، تصویربرداری از تجهیزات نیروگاهی و اسکلههای نفتی را از دیگر قابلیتهای این پهپاد عمود پرواز عنوان کرد و یادآور شد: با استفاده از این پهپاد میتوان نسبت به تهیه نقشههای دقیقتر در فاصله زمانی کمتر اقدام کرد.

رییس پارک علم و فناوری مازندران افزود: محققان این طرح با مذاکراتی که انجام دادند موفق شدند تا پهپاد ساخته شده را در کشور ترکیه برای رصد دکلهای فشار قوی تجاریسازی کنند.

معتمدزادگان با اشاره به برنامههای این پارک در زمینه ارائه خدمات تجاریسازی، گفت: خدمات این پارک در دو بخش بازارهای داخلی و خارجی ارائه میشود و درصدد رفع چالشهای موجود در این زمینه هستیم.

وی اضافه کرد: به منظور ارائه محصولات دانشبنیان این پارک به بازارهای بینالمللی اقدام به برگزاری برنامههایی برای بازدید بازرگانان خارجی از این پارک کردیم و فروش این پهپاد به ترکیه در این راستا بوده است.

بن پایه:
www.mashreghnews.ir
۴۵۵۱۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۸