درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانی
امروز دوشنبه 14 مارس، پرتابگر Proton-M در ساعت 9:31 به وقت جهانی از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد و فضاپیمای ExoMars 2016 روسکاسموس و آژانس فضایی اروپا را با پیروزی در مسیر سفر به گویال سرخ، بهرام قرار داد.


داده های بیشتر :
http://www.spaceflightinsider.com/mi...he-red-planet/