ایران 140 مستقر در فرودگاه اصفهان هنوز زمین گیر است چند روز پیش دیدم که هنوز داخل CIVIL RAMP فرودگاه شهید بهشتی اصفهان که البته BASE اصلی این نوع هواپیما بود مشاهده کردم ....جویا شدم گفتند که فقط واسه انجام بعضی چک های دوره ای استارت میزنن..

دوستان کسی اطلاع داره مجدد کی پرواز میکنه ایران 140؟؟؟؟؟؟؟