درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانی

طرح NLA بوئینگ : Boeing 763 New Large Aircraft

در سال 1998 بوئینگ کار را بر روی طرحی همانند 777 با چهار پیشرانه و بال پایین آغاز کرد.

بوئینگ هواپیمای مفهومی 246-763 تک عرشه پهن پیکر چهار پیشرانه با 450-550 صندلی برای ورود به خدمت در سال 2006 در صورتی که توسط هیئت مدیره بوئینگ تایید شود را طراحی کرد.

آرمان بوئینگ برای عملکرد دربرگیرنده هزینه ای به اندازه 10 درسد پایین تر از طرح مفهومی ایرباس A3XX-100 ،که یک هواپیما با دو عرشه پروازی بود(A380) .

در ساخت بالها از مواد مرکب بهره برده می شد.

پس از بسیاری از دگرگونیها در طراحی (که یکی از آنها نمونه 763-246 بود) دستاورد یک هواپیما با برد 14،300km با 454 صندلی بود.

نمونه توسعه یافته، طیف گسترده ای از دگرگونی طراحی دربرگیرنده ویژگی های نوآورانه مانند بال کامپوزیت و توانایی برای پروازهایی تا 16،600km را نشان داد.

این هواپیما دهانه بالی 80 متری، و درازای بدنه 73.5 متری برای گونه استاندارد، و 80.2 متری برای نمونه کشیده تر داشت. بیشینه وزن برخاست از 471،200kg به 532،500kg برای گونه بزرگتر افزایش می یافت.

نمونه کشیده می توانست به 547 صندلی و امکان گزینش نصب جای خواب برای 82 نفر در بالای عرشه مجهز شود. با سه راهرو به جای دو راهرو، همه مسافران بر روی یک عرشه می نشستند و محل خواب بالای عرشه مسافر وجود داشت.

این هواپیما با 25 متر بلندا و 70 متر درازا می توانست بین 480 تا 547 مسافر را جابجا کند.