درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانی

تابناک در خبری آورده است :


فرودگاه شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان به دلیل مسائل امنیتی بسته شده و رسانه ها از روانه شدن سربازان ارتش به این محل خبر میدهند.