برنامه کلاس های تابستان تایید و نهایی شده است. در لینک زیر می توانید سرفصل های برنامه ریزی شده را ببینید. ساعت دقیق کلاس ها به تدریج اعلام خواهد شد. در حال حاضر برنامه هفته اول اعلام شده است. اولین کلاس شنبه آینده ساعت ۱۰ شب خواهد بود. کلاس ها در تیم اسپیک ۳ دویژن در آدرس ts.ir.ivao.aero برگزار خواهد شد.
توجه داشته باشید در طول برگزاری کلاس ها پرواز گروهی نخواهیم داشت.

http://ir.ivao.aero/training