بوشهر نیوز:

اصطلاح مافیای هواپیمای جنگنده در آمریکا مربوط به گروهی از نظامیان و کارشناسان غیر نظامی در آمریکا است که از اواسطه دهه 1960 میلادی گروهی را تشکیل داده و موفق شدند طرح هایی مثل جنگنده F-16 و هواپیمای A-10 را طراحی ، ساخته و به تولید انبوه برسانند. این گروه از قدرت لابی گری و نفوذ بالایی در سطح ارتش آمریکا و همچنین پنتاگون برخوردار بوده و همین نفوذ بالا این لقب را برای این گروه به ارمغان آورد.

در دهه 60 و 70 میلادی این گروه از جمله منتقدان جنگنده اف 15 بوده و امروزه نیز اعضای این گروه از جمله معروفترین مخالفان جنگنده های پنهان اف-22 و اف-35 هستند.لازم به ذکر است که قرار است هواپیمای اف 16 و آ 10 با جنگنده اف 35 در نیروی هوایی آمریکا جایگزین شود.سرهنگ خلبان جان بوید ، متوفی به سال 1997 - از پایه گذاران گروه "مافیا جنگنده"
از چپ به راست : پیر سپری "از طراحان جنگده اف 16" ، تام کریس، تحلیل گر دفاعی در دولت آمریکا و چارلز میرز خلبان سابق نیروی دریایی و خلبان آزمایشگر شرکت لاکهید