درود بر ایران وایرانیان اریایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویانی
بیگ بنگ : این یک راز طولانی است.


در کیهان، کهکشان های بزرگ و شگفت انگیزی وجود دارند که در دوران ابتدایی کیهان یعنی ۳ میلیارد سال پس از بیگ بنگ شکل گرفتند و مدتی است ستاره تازه ای نساخته اند. بررسیهای جدید نشان می دهد این کهکشان های بزرگ توسط انفجارهایی که در اثر برخوردهای کهکشانی بزرگ به وجود آمده طی چند میلیون سال شکل گرفتند.

کهکشان ها مجموعه های بزرگی از ستاره ها، گازها و ماده تاریک هستند. کوچکترین کهکشان ها دربرگیرنده چند میلیون ستاره هستند، درحالی که بزرگترین آنها می تواند چندین هزار میلیارد ستاره داشته باشند. ستاره های نخستین در کائنات در بیشینه ۲۰۰ میلیون سال بعد از بیگ بنگ از گازهای هیدروژن و هیلیم پدیدار شده اند. گازها و گردوغبار کیهانی مواد خامی هستند که ستاره ها با استفاده از آنها به قدری فشرده می شوند که فشار این مواد را به شکل توپ های گازی شکل در می آورد و ستاره های تازه، زاده شوند.

تئوری ستاره شناسان در مورد کهکشان های باستانی این است که کشمکش کیهانی بین کهکشان های نخستین رفته رفته با بزرگتر شدن و پرجرم تر شدن و همچنین با زاده شدن ستاره های جدید به شوند برخورد با کهکشان های همسایه، شوند شکل گیری یک کهکشان بسیار بزرگ تر شده است.

دانشمندان می گویند بزرگترین کهکشان های کیهان در زمانی که کیهان تنها سه میلیارد سال داشت ،کهکشان های بیضوی غول پیکر بوده اند که از کهکشان های مارپیچی امروزی بزرگتر بودند. ستاره ها در این کهکشان های نخستین در یک بخش کوچکی فشرده می شدند، بنابراین اندازه کهکشان ها از کهکشان های همانند امروزی کوچکتر بوده است. این به این چم(معنی) است که فشردگی ستاره ها ۱۰ برابر بیشتر بود. زمانی که کهکشان ها می مردند، زاده شدن ستاره های جدید زیاد به طول نمی انجامید، این یک شگفتی بزرگ است.


کهکشان های بسیار سنگین و فشرده به کهکشان های مارپیچی که ستاره ها و گازها به دور مرکز آن می چرخند تبدیل نمی شوند، آنها به کهکشان های صاف تبدیل می شوند، جایی که گازها برای شکل گیری ستاره های جدید آنها را دربرگرفته اند.
اما چگونه کهکشان ها تا این اندازه بزرگ شده اند و در جهان نخستین شکل گرفتند؟

برای رسیدن به پاسخ باید در زمان به عقب برگردیم، بر اساس سن کیهان ما می دانیم که این کهکشان ها بسیار تند شکل گرفته اند اما زمان کافی برای شکل گیری گیری کهکشان و ستاره هایش بصورت طبیعی وجود نداشت. یک تئوری می گوید که کهکشان های بزرگتر با ادغام کهکشان های کوچکتر شکل گرفته اند، اما این به تنهایی نمی تواند توضیح دهد که چگونه آنها با این تندی بزرگ شدند. تئوری که پیشتر وجود داشت این بود که کهکشان های بسیار بزرگی باید پیش از این در یک فرآیند کیهانی شکل گرفته باشند.

بررسی کهکشانها در بازه زمانی که کیهان بین ۱ تا ۲ میلیارد سال داشت نشان می دهد، این کهکشان ها باید ویژگی بسیار خاصی در فرآیند شکل گیری شان داشته باشند که به ابرکهکشان ها یا SMG تبدیل می شدند و زیر فرمان یک فرآیند ستاره سازی شدید قرار داشتند.

زمانی که کهکشان ها سرشار از گرد و غبار گازها بودند، انفجارهایی در مرکز کهکشان شوند شکل گیری بسیاری از ستاره های تازه می شد. این انفجار شوند شکل گیری تند ستاره ها شدند و فرگشت (تکامل) یافتند و همینطور به تندی کهکشان را به مرگ نزدیک کردند.
پیوند مستقیم فرگشتی بین دو کهکشان بزرگ این است که شدیدترین فرآیند ستاره سازی در آنها جریان داشت. بررسیهای تازه با داده های هرشل پیروزی هایی را در زمینه فرآیند شکل گیری کهکشان های بزرگ و مرده در کیهاننخستین نشان می دهد.

ستاره شناسان بر این گمان هستند که یکی از فرآیندهای بین دو کهکشان مارپیچی بزرگ برخورد و درهم شدن آنها است که شوند شکل گیری یک کهکشان بیضوی شکل بزرگ شده و همینطور شوند ستاره سازی بسیار بزرگی در کیهان نخستین شده است.
فرتور بالا که با استفاده از داده های هرشل بدست آمده یک جفت کهکشان و یک سرچشمه نوری را نشان می دهد که به HXMM01 نامگذاری شده است. دیده های دقیق نشان داد که این جرم در حقیقت یکی از دو کهکشان است که هر جرم ستاره ای به اندازه ۱۰۰ میلیارد برابر خورشد دارد که با استفاده از پلی گازی شکل به سامانه بزرگ برهمکنش کهکشان ها پیوسته و بر شکل گیری ستاره های آنها تاثیر گذاشته است.

این سامانه در برابر یک فرآیند درهم شدن کهکشانی قرار دارد و داده های زیادی را درباره شکل گیری فرگشت کهکشان های بزرگ به ما می دهد.