نانوپوششی برای افزایش طول عمر موتور هواپیما

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰

محققان سوئدی موفق به ساخت نانوپوششی شدند که عمر موتور هواپیما را افزایش میدهد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، پژوهشگران سوئدی دانشگاه وست از نانوذرات برای ساخت سطوح عایق حرارتی استفاده کردند. این سطوح میتواند موتور هواپیماها را از گزند گرما محافظت کرده، به طوری که زمان سرویس آنها را 300 درصد افزایش دهد. این موضوع برای شرکتهای تولیدکننده هواپیما بسیار جالب است، محققان سوئدی امیدوارند که طی دو سال آینده این پوشش جدید به تولید انبوه برسد.

معمولا برای افزایش طول عمر موتورهای هواپیما باید روی قطعات داخلی آن یک لایه از مواد عایق حرارتی اسپری شود، این لایه میتواند قطعات موتور را از گزند گرما محافظت کند. با استفاده از این لایه ها میتوان دمای موتور را بالاتر برد، در نتیجه کارایی موتور افزایش یابد و در نهایت به کاهش مصرف سوخت بینجامد.
مواد سرامیکی در اثر گرمایش و سرمایش دچار تغییر ساختار میشوند، بنابراین باید به فکر انعطافپذیر کردن لایه عایق حرارتی بود. در طول سالهای گذشته این گروه روی بهبود میکروساختارهای سطح متمرکز بودند تا بتوانند نیاز صنعت هواپیماسازی را تامین کنند.

نیکولاس کاری از محققان این پروژه میگوید: ما تستهایی روی لایه های حاوی نانوذرات انجام دادیم. از آنجایی که نانوذرات ابعاد کوچکی دارند، بنابراین نمیتوانستیم آنها را مستقیما روی قطعات قرار دهیم، بنابراین با یک سیال ترکیب کردیم.

این گروه با تولید این لایه آن را روی موتور هواپیما مورد آزمایش قرار دادند، نتایج نشان داد که این پوشش جدید میتواند حداقل سه برابر لایههای معمولی از موتور هواپیما محافظت کند، در حالی که ضریب انتقال حرارت آن نیز کمتر از لایههای مشابه است.

کاری میافزاید: افزایش فاصله زمانی سرویس موتور هواپیما از نظر اقتصادی بسیار مهم است، این پوشش جدید که تولید آن بسیار ارزانتر از پوششهای رایج است، میتواند فاصله زمانی میان دو سرویس موتور را طولانیتر کند که به معنای صرفهجویی اقتصادی است.

پژوهشگران این پروژه همکاری مستقیمی با شرکت هوافضای GKN و زیمنس دارند. شرکت هوافضای GKN پیش از این نام Volvo Aero را داشته و شرکت صنعتی توربوماشین صنعتی زیمنس نیز یکی از سازندگان توربینهای گازی در جهان است. هدف محققان این پروژه آن است که طی دو سال آینده از این پوشش در ساخت موتورهای هواپیما و توربینهای گازی استفاده کنند.منبع