درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویان
جناب someone else گرامی و بزرگوار سپاسگزارم از پاسخ دانشورانه و روشنگر شما.


به دنبال فرموده های شما دوست جان ، باید عرض کنم که Yak-130 با توانایی بیشتر نسبت به AT طرحی برتر است و AT توانا به همآوردی با این کلاس از هواگردها نیست. (البته اگر حقیر در کلاس بندی بین این دو هواگرد دچار نرسپان نشوم)

شرکت میکویان با علم به ناتوانی طرح خود در برابر Yak-130 ،طرح AT را روانه رقابت کرد.MiG-AT همرده پرنده هایی مانند:آلنیا ایروماچی MB-339
سوکو G-4 Super Galeb
IAR 99 ساخت رومانی
HAL HJT-36 Sitara هند
هانگدو JL-8
و L-159 و L-39 که شرحش در نوشته های پیشین رفت.

چه بازار شلوغی..!!

به نظر میرسد هر کشور پرنده خود را طراحی و ساخته است.! روشن است که میگ نگون بخت AT در بازار خارجی نیز شانسی ندارد.