درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویانیاجرام هربیگ-هارو تکه های کوچکی از حالت ابری همراه با ستاره های تازه متولد شده هستند و از برخورد یک جریان جت باریک از گازهای خارج شده توسط ستاره های جوان با سرعت چند صد کیلومتر در ثانیه با ابرهای گاز و گرد و غبار نزدیک تشکیل شده است .
اجرام هربیگ-هارو (HH) در مناطق ستاره ساز در همه جا حاضر است و اغلب با محور چرخش ستاره جوان تراز است.اشیاء HH پدیده ای گذرا و بیش از چند هزار سال به طول نمی انجامند . آنها می توانند به عنوان نشاندهنده طی بازه های زمانی نجومی بسیار کوتاه تکامل باشند و به سرعت در حال دور شدن از ستاره مادر خود به سوی ابرهای گاز از فضای میان ستاره ای (فضای بین ستاره ای و یا ISM ) حرکت می کند .
مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل تکامل اشیا مجتمع های HH در طول دوره چند ساله را نشان داده است که به عنوان بخش هایی محو شدنی سحابی هنگامی که با انبوه مواد بین ستاره ای برخورد می کنند ، درخشان می شوند.
Herbig–Haro object HH47


این اشیاء اولین بار در اواخر قرن 19 توسط "شربورن وزلی برنهام" (Sherburne Wesley Burnham) مشاهده شدند.اما آنها را به عنوان یک نوع مجزا از سحابی ها تا دهه 1940 ترسایی به رسمیت می شناختند .

برای اولین بار ستاره شناسان "جورج هربیگ" و "گیلرمو هارو" به مطالعه آنها در جزئیات پرداختند . هربیگ و هارو به طور جداگانه بر روی تشکیل ستاره ها کار می کردند. زمانی که آنها برای اولین بار از تجزیه و تحلیل این اشیاء نتیجه گرفتند که آنها یک محصول از فرایند شکل گیری ستاره ها هستند ،آنها را اجرام هربیگ-هارو نامیدند.تصویر بالا را تلسکوپ فضایی هابل در طیف فروسرخ گرفته است تا درک بهتری از نواحی آشفته تشکیل ستاره داشته باشیم
که اجرام ستاره ای جوان نامیده میشوند (YSO). وقتی ستاره ای تشکیل میشود غالباً قرصی از ذرات و گاز اطراف YSO گردش میکند
و جریان جت قدرتمند مرکزی ظاهر میشود. در این صورت در انتهای هر طرف جت های پر انرژی ایجاد میشوند که اجرام هربیگ-هارو نامیده میشوند
و گازهای میان ستاره ای اطراف را به شدت به هم میزند. کل ناحیه تشکیل ستاره در فاصله 1500 سال نوری در ابرهای مولکولی پیچیده جبار B24 قرار دارد.
به دلیل کمیابی آنها تخمین زده میشود که جتهایی که شبیه HH24 تشکیل میشوند فقط حدود چند هزار سال پایدار بمانند.

بن پایه:
ویکی
کانوتگرد آوری و برگردان : antheus فقط برای aerospacetalk.ir