پرسه ی اشباح کیهانیامتیاز تصویر: NASA, ESA, W. Keel (Univ. Alabama), et al., Galaxy Zoo Team
این توده ی شبح ناک و غیرعادی که پیرامون کهکشانی مارپیچی در حال پرسه زدن است از کجا آمده است؟ نخستین بار در سال ۲۰۰۷ هانی ون آرکل٬ معلم آلمانی طی همکاری با پروژه ی مردم نهاد Zooniverse متوجه حضور این توده ی سحرآمیز در نزدیکی کهکشان مارپیچی IC 2497 شد. از همین رو این جرم پرانرژی و سبزرنگ به نام «جرم هانی» یا Hanny’s Voorwerp مشهور است. رنگ سبز این توده ی پرانرژی معلول تابش اتم های یونیده ی اکسیژن است.

جرم هانی و کهکشان مارپیچی IC 2497 ٬ هر دو در فاصله ی ۶۵۰ میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی «اسد اصغر» آرمیده اند. بررسیهای بیشتر منجمان نشان داد که این ابر سبزرنگ عظیم٬ احتمالاً بخشی از دُم کشندی کهکشان (tidal tail) است که بر اثر تابشهای قدرتمند اختروش مرکزی IC 2497 درخشان شده است. این اختروش که نیروی خود را از سیاه چاله ی پرجرمی تأمین میکرد دیگر خاموش شده است اما باعث روشنایی کهکشان و توده ی سحرآمیز نزدیک به آن شده است.


در این تصویر دقیق که از دریچه ی دوربین تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است در بخشی از جرم هانی که به کهشکان نزدیکتر است نواحی زردرنگی به چشم میخورند که نمایانگر مناطق شکلگیری ستاره های تازهاند. این نواحی احتمالاً بر اثر فورانهای گازی هسته ی کهکشان فشرده شده اند و به این شکل درآمده اند.این جرم سحرآمیز یکی از دستآوردهای پراهیمت پروژهی Galaxy Zoo یا باغ وحش کهکشانی از مجموعه ی پروژههای Zooniverse است که علاقه مندان همپای منجمان حرفه ای میتوانند در بررسی و تحلیل تصاویر ثبت شده از اجرام و نواحی گوناگون آسمان سهیم باشند.


در پروژههای Zooniverse سهیم شوید:

پروژه ی SpaceWarps
پروژه ی Clouds


منبع: کانوت