برای اولین بار در تاریخ فرودگاه لارستان؛
برقراري پرواز در مسیر جدید شارجه - لار- شارجهبا توافق مدیرکل فرودگاه لارستان و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایرعربیا دو پرواز هفتگی در مسیر لارستان - شارجه و بالعکس با هواپیمای ایرباس320 به زودي برقرار ميشود.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه لارستان، عنایت انصاریفرد مدیرکل فرودگاه لارستان ضمن اعلام این خبر گفت: برقراري پرواز در مسیر جدید شارجه - لار- شارجه برای اولین بار در تاریخ فرودگاه لارستان صورت میگیرد.
مدیرکل فرودگاه لارستان خاطرنشان کرد: برقراری پرواز در مسیر شارجه، ششمین خط پروازی از فرودگاه لارستان محسوب میشود.
انصاری فرد با اشاره به پروازهای این شرکت به 62 کشور جهان گفت: شرکت هواپیمایی ایرعربیا در حال حاضر در ایران تنها در فرودگاههای بینالمللی امامخمینی(ره) و شیراز فعالیت دارد.
به گفته مدیرکل فرودگاه لارستان، این اقدام در پی موافقت وزیر راه و شهرسازی و صدور مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی ایرعربیا متعلق به امارات متحده عربی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفته است.
قرار است این پرواز از تاریخ 25 آگوست 2013 (3/6/92) روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته در مسیر شارجه-لارستان-شارجه انجام شود.

گفتنی است؛ بهدنبال توافق روز گذشته مدیرکل فرودگاه لارستان و کاپیتان محمداحمد معاون عملیات شرکت ایرعربیا، وی از قسمتهای مختلف فرودگاه لارستان بازدید کرد.
معاون عملیات شرکت ایرعربیا ضمن اعلام رضایت، از امکانات و تجهیزات این فرودگاه در سطح یک فرودگاه بینالمللی یاد کرد.
تثبیت و تقویت بینالمللی بودن فرودگاه لارستان، اتصال فرودگاه لارستان به مقاصد کشورهای مختلف جهان از طریق این شرکت هواپیمایی، ایجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح خدماترسانی به مردم و مسافرین از طرف شرکتهای داخلی و خارجی، ثبت نام فرودگاه در بوردهای بینالمللی و معرفی بهتر فرودگاه به جامعه بینالمللی، ارائه کلیه خدمات فروش و رزرو بلیط بهصورت اینترنتی و استفاده از ناوگان جدید ایرباس 320 از مزایای حضور این شرکت هواپیمایی در فرودگاه لارستان عنوان شده است.
گفتنی است؛ قرار است فرودگاه بینالمللی مشهد نیز به عنوان چهارمین فرودگاه میزبان پروازهای شرکت ایرعربیا باشد.