رصدخانه شهرداری رشت

پروژه طراحی و ساخت ادوات رصدخانه ای اين مرکز در زمانی به شرکت اخترنمای شيراز واگذار شد که ساختمان نيمه تکميل آن به مراحل پايانی نزديک مي شد.


مرکز علوم و رصدخانه شهر رشت بخشهاي مختلف به شرح زير دارد: سالن آمفي تئاتر- کتابخانه - بانک نرم افزار و فيلم - کارگاه آموزش عملي و ساخت ابزارآلات نجومي- راديوتلسکوپ - سايت رايانه - نمايشگاه عکس و ابزارآلات رصدي قديم و جديد- فروشگاه عرضه محصولات نجومي و فرهنگي - نماز خانه و برج رصدخانه شامل: گنبد و اتاق کنترل رصدخانه - کلاسهاي آموزشي- آسمان نما و گنبد آسمان نما (برگرفته از www.rosc.blogfa.com)

با جلسات و مشاوراتی که با پيمانکار محترم رصدخانه و ساير صاحب نظران نجوم در رشت در خصوص رصدخانه داشتيم و نيز با توجه به نيازهای آتی اين مرکز مهم نجومی در شمال کشور، ابعاد اتاقک و گنبد رصدخانه به ميزان 5.5 متر تعيين گرديد و با رعايت تشريفات قانونی، قرارداد تأسیس رصدخانه با اين شرکت، منعقد گرديد.

اين رصدخانه در واقع يک مجموعه بزرگ علمی، آموزشی و تحقيقاتی مي باشد که با مساحت حدود 1100 متر زير بنا در نزديکی مرداب عينک در محله صف سر رشت، يکی از کم نظير ترين رصدخانه های کشور از نظر ابعاد، وسعت و استاندارد بودن مي باشد. فونداسيون رصدخانه در ارتفاع 23 متری از سطح زمين در بالای يک برج بتونی مستحکم به قطر 6 متر قرار گرفته و از بسياری از نقاط شهر رشت ديد دارد.

ارائه مشاورات و نظرات علمی، فنی و تکنيکی سودمند در زمينه نحوه ساخت بخش رصدخانه و آسمان نمای اين مجموعه و اعمال تغييرات اساسی در نحوه ساخت آسمان نمای رصدخانه در آخرين مراحل تکميل مجموعه بخشی از توانمندي های اين شرکت در زمينه طراحی و ساخت مجموعه های کارآمد و به روز حکايت مي کند.

گنبد رصدخانه شهرداری رشت نخستين گنبد رصدخانه توليدی شرکت اخترنمای شيراز است که عرض مفيد دريچه (شکاف) آن برابر استاندارد يک به چهار (نسبت به قطر گنبد) طراحی و ساخته شده است.

کليه مراحل طراحی، ساخت، حمل، مونتاژ و نصب و راه اندازی ادوات رصدخانه ای اين مجموعه در کارنامه شرکت اخترنماي شيراز ثبت شده است.ساير اطلاعات
37 درجه و 16 دقيقه و 18 ثانيه عرض جغرافيائي (شمالي)
49 درجه و 32 دقيقه و 37 ثانيه طول جغرافيائي (شرقي)
25 ارتفاع از سطح درياهاي آزاد (متر)
---- نوع و سايز تلسکوپ
5.5 قطر گنبد رصدخانه (متر)
5.4 قطر اتاقک رصدخانه (متر)
7 تير 1391 تاريخ نصب گنبد
---- تاريخ افتتاح
---- ساير تجهيزات
در حال تکميل وضعيت فعاليت
بن پایه