جزئیات مشاهده یک دنباله دار از آسمان ایران/ رصد با چشم غیرمسلحدنباله دار "پن" در این روزها با درخشندگی بسیار زیاد در آسمان ایران خودنمایی میکند و شامگاه فردا 22 اسفندماه در کنار ماه و سیاره مریخ قرار خواهد گرفت.

خسرو جعفری زاه- دبیر انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دنبالهدار "پن" در روز 6 ژوئن استفاده از آرایه تلسکوپی 1.8 متری در هاوایی کشف شد، افزود: قدر (درخشندگی) این دنبالهدار در آن زمان بیشتر از 6 بوده که قابل مشاهده با چشم غیر مسلح نبوده است.

وی با اشاره به مسیر حرکت این دنبالهدار در نیمکره شمالی، اظهار داشت: مسیر حرکتی این دنبالهدار به گونهای است که زمانی که خورشید غروب میکند در افق نیمکره شمالی قرار دارد ولی قابل مشاهده نبوده؛ چراکه همزمان با خورشید غروب میکرد.

جعفری زاده با بیان اینکه این دنبالهدار به حضیض مداری خود رسیده است، در این باره توضیح داد: حضیض مداری نزدیکترین فاصله دنبالهدار در مسیر بیضی شکل خود به دور خورشید است و در این روزها این دنبالهدار به نقطه حضیض مداری خود به دور خورشید رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این دنبالهدار در نقطه حضیض مداری به نزدیکترین فاصله خود با خورشید رسیده است، خاطر نشان کرد: دنبالهدار "پن" در مدار حضیض به فاصله 45 میلیون کیلومتری خورشید رسیده است. این در حالی که فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر است.

رویت دم غباری و یونی "پن"

دبیر انجمن نجوم اهواز با بیان اینکه در این روزها این دنبالهدار در پرنورترین حالت خود قرار دارد، ادامه داد: علاوه بر این هر دو "دم" یونی و غباری این دنبالهدار نیز شکل گرفته است.

وی در این باره توضیح داد: هر دنبالهداری دارای "دم" یونی و غباری است. دنبالهدارها در مسیر حرکت خود گرد و غباری ایجاد میکنند که به آن دم غباری میگویند و دم یونی نیز در راستای خورشید کشیده میشود.

به گفته وی دم یونی آبی و دم غباری سفید رنگ است.

رصد دنبالهدار پن در آسمان ایران

جعفری زاده قدر این دنبالهدار را در روزهای اخیر نیم ذکر کرد و یادآور شد: این دنبالهدار در هر نقطه از آسمان ایران قابل مشاهده است و با توجه به اینکه دارای درخشندگی زیادی است، می‎توان آن را با چشم غیر مسلح رصد کرد.

وی به موقعیت این دنبالهدار در آسمان اشاره کرد و گفت: 30 دقیقه پس از غروب خورشید در 3 تا 4 درجه به سمت چپ نقطه غروب خورشید این دنبالهدار خودنمایی میکند.

جعفری زاده با تاکید بر اینکه این دنبالهدار در صورت فلکی دلو جای دارد، اضافه کرد: روزانه حدود 3 درجه در آسمان حرکت میکند و از افق غربی فاصله میگیرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: مسیر حرکتی این جرم آسمانی از صورت فلکی دلو بوده و به سمت صورت فلکی حوت و سپس به سمت صورت فلکی اسب بالدار در حال حرکت است.

جعفری زاده تاکید کرد: این دنبالهدار تا یک ماه آینده در آسمان قابل مشاهده است.
نقشه مسیر حرکت دنباله دار پن تا روز 29 اسفند

ملاقات "پن" با مریخ و هلال ماه


دبیر انجمن نجوم اهواز از حالت مقارنه دنبالهدار پن خبر داد و یادآور شد: این دنباله دار در روز 22 اسفند ماه به حالت مقارنه میرسد به این صورت که در این روز هلال ماه در پایین دنبالهدار پن قرار میگیرد در کنار این دو سیاره مریخ را مشاهده خواهیم کرد.


منبع : خبرگزاری مهر