صبح دوستان عزیز بخیر

از تاریخ 15 نوامبر تغییراتی در ساختار flight plan ها اعمال میشه. این لینک اصلاحیه Document 4444 ایکائو در ارتباط با قوانین جدید طرح پروازی هست. مطالعه بفرمایید.

عمده تغییرات مربوط به بندهای 10 و 18 flight plan هست.

روزگار خوش