تغییر رنگ زحل در نتیجه تغییر فصلناسا تصاویر چشمگیری از تغییر رنگ سیاره زحل منتشر کرده که نشان دهنده زیبایی این سیاره با تغییر فصل و بزرگترین ماه آن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر که از شفافیت کریستالی برخوردار است، توسط فضاپیمای کاسینی ناسا گرفته شده که طی هشت سال گذشته به دور زحل در حرکت بوده است.
تیتان بزرگترین ماه زحل از شبیه ترین جرمهای کیهانی به زمین در منظومه شمسی است و حتی اگر تنها یک ماه باشد از سیاره عطارد بزرگتر است.
این تصاویر همچنین تغییر رنگهای نیم کره شمالی و جنوبی زحل را درحالیکه از یک فصل به فصل دیگر می روند نشان می دهد.
از جهت بسیاری تیتان، بزرگترین ماه زحل یکی از شبیه ترین اجرام آسمانی به زمین است که تاکنون شناسایی شده است این ماه دارای اتمسفر ضخیم است و نسخه یخ زده زمین در چندین میلیارد سال پیش و قبل از ورود اکسیژن به اتمسفر ما را نشان می دهد.زحلی که ما می بینیم: جزئی ترین تصویر ناسا از زحل تغییر فصلهای این سیاره را نشان می دهدتیتان، بزرگترین ماه زحل که اندازه آن 5150 کیلومتر است و بزرگتر از عطارد است
دانشمندان به تیتان علاقه بسیاری نشان داده است چرا که این ماه اتمسفری فعال، مهم و پیچیده داشته و فرآیندهایی شبیه زمین دارد که سطح آن را تشکیل می دهد.
تصاویر جدید کاوشگر کاسینی ناسا از وجود دریاچهای حاوی هیدروکربن مایع مانند متان در ماه تیتان حکایت می کند، این تصاویر نشان می دهند که سرمای سطح این دریاچه به 180 درجه سانتیگراد زیر صفر میرسید.
در زیر سطح تیتان، ترکیباتی از آب و آمونیاک وجود دارد. این اقیانوس زیرسطحی در حقیقت یک لایه مایع است که محتوی ترکیباتی از آب و یا آب و آمونیاک است و در ژرفای بین 100 تا 200 کیلومتری از سطح تیتان قرار گرفته است. ساختار درونی تیتان از یک لایه یخی تشکیل شدهاست که از هسته سنگی آن از طریق یک لایه مایع جدا شده است. این ویژگی موجب میشود که سطح جامد تیتان از بادهای فصلی حاضر در اتمسفر آسیب نبیند.حلقه زحل بخشی از چهره رنگی تیتان را در این تصویر پوشانده است
از سال 2004، رصدهای این فضاپیما این دنیای منحصربه فرد را در یک بعد جدید مورد بررسی قرار داده اند.
درحالی که مأموریت کاسینی توسعه می یابد، این فضاپیما اتمسفر تیتان و سطح آن را برای دریافت نشانه های تغییر فصل زیر نظر گرفته است. رادار و سیستمهای دوربین این فضاپیما همچنان این ماه را مورد بررسی قرار داشته و تصاویری با کیفیت بالا از سطح آن تهیه می کند.زحل دست کم 24 ماه دارد که هفت ماه آنها از اهمیت برخوردار و در این تصویر سه ماه آن قابل مشاهده است
ارسال شده توسط : فاطمه اثنی عشریبرگزفته از : خبرگزاری مهر

بن پایه

پنجشنبه, شهریور ۱۶م, ۱۳۹۱