این «عملیات» بسیار بزرگ و پیروزمند, دهم اردیبهشتماه 1361 آغاز و در چهارم خرداد ماه 1361 با آزادسازی خرمشهر, پیروزمندانه بپایان رسید.

در این باره بسیار نوشتار خوانده ایم.

در ویکی میخوانیم:

اهداف عملیات

مهمترین اهداف این عملیات عبارت بودند از:


  • انهدام حداقل دو لشکر از نیرویهای عراقی
  • بازپس گیری حدود ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران؛ از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید.
  • خارج نمودن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه عراق.
  • تامین مرز بینالمللی (حدفاصل پاسگاه طلائیه تا شلمچه).
  • آزادسازی جاده اهواز – خرمشهر و خارج شدن جاده اهواز – آبادان از برد توپخانه عراق.

منطقه عملیات

منطقه عمومی عملیات بیتالمقدس در میان چهار مانع طبیعی محصور است، که از شمال به رودخانه کرخه کور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه کارون و از غرب به هور الهویزه منتهی میشود.

منطقه مزبور به جز جاده نسبتاً مرتفع اهواز – خرمشهر، فاقد هر گونه عارضه مهم برای پدافند است. همین امر موجب شد تا زمین منطقه – به دلیل مسطح بودن – برای مانور زرهی مناسب، و برای حرکت نیروهای پیاده – به دلیل در دید و تیر قرار داشتن – نامناسب باشد. نقاط حساس و استراتژیک منطقه شامل بندر و شهر خرمشهر، پادگان حمید، جفیر، جاده آسفالت اهواز – خرمشهر، شهر هویزه و رودخانههای کارون، کرخه کور و اروند بود.
در شمارۀ 348 از ماهنامۀ «صف» برگ 81 میخوانیم:

هوانيروز هم با چهار گروه رزمي و پشتيباني با حدود يكصد فروند انواع بالگرد و 1140 سورتي در 3152 ساعت پرواز ضمن حمل يازده هزار و 792 نفر رزمنده و مجروح و حمل پنجاه و پنج هزار و 856 كيلوگرم بار ، با اجراي آتش 283 گلوله توپ 20 ميليمتري و 1621 راكت و 53 موشك تاو، جهنمي از آتش را بر روي واحدهاي سنگين زرهي دشمن به وجود آوردند؛ به طوري كه در اين عمليات با سقوط پنج فروند بالگرد، تعداد 15 نفر از بهترين خلبانان و كروي پروازي نيز به شهادت رسيدند.