تمامی اطلاعات و چارت های فرودگاه های کشور هرساله در کتابی سه جلدی بنام ( AIP ( Aeronautical Information Publication منتشر میشود .
که گاه اطلاعات به روز بوده و گاه به دلیل عدم تغییر در فرودگاه اطلاعات تغییر نکرده و ممکن است سالها به صورت یکسان منتشر شود .

فرودگاه بین المللی آبادان دارای چارت های نشست و برخاست و چارت فرودگاه میباشد , که به همراه اطلاعات کامل این فرودگاه را می توانید از طریق لینک زیر ویا کلیک بر روی تصویر فرودگاه آبادان دانلود نماییدبرای دانلود کلیک نمایید