آنتونوف A-1 گلایدر آموزشی است که در سال 1930 توسط کارخانه آنتونوف شوروی برای اهداف مختلفی ساخته شد.

این آنتونوف به نوعی پدر بزرگ تمامی گلایدر های امروزیست...

برای خواندن مطلبی جامع در رابطه با آنتونوف ای-1 , تاریخچه و مشخصات آن بر روی این متن و یا عکس های گلایدر آنتونوف کلیک بفرمایید