منطقی : به حمل و نقل هوایی کمتر توجه می شود


مدیر عامل سازمان هوایی وزارت دفاع گفت: صنعت هوایی 8 درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و ارزش حمل و نقل هوایی در کشور ما 40 درصد است در حالی که کمتر به این صنعت توجه می شود.


مدیر عامل سازمان هوایی وزارت دفاع گفت: صنعت هوایی 8 درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و ارزش حمل و نقل هوایی در کشور ما 40 درصد است در حالی که کمتر به این صنعت توجه می شود.

منطقی در جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی افزود: سهم حمل و نقل جاده ای در کشور 91 درصد، حمل و نقل ریلی 5 درصد و حمل و نقل هوایی 4 درصد است و پیش بینی می شود ارزش حمل و نقل هوایی تا سال 2025 دو برابر شود و این موضوع در سند چشم انداز نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه صنعت هوایی بخش کلیدی عناصر توسعه پایدار است، گفت: زمانی که درآمد حاصل شود به محیط زیست نیز توجه می شود.

مدیرعامل سازمان هوایی وزارت دفاع با بیان اینکه جلوگیری از گرم شدن زمین یکی از مسایل مهم در زمینه حفاظت از محیط زیست است، افزود: مونوکسیدکربن یکی از عوامل گرم شدن زمین است و باید میزان تولید این گاز را در صنایع مختلف کنترل کنیم.

منطقی با اشاره به اینکه یکی از عوارض گرم شدن زمین افزایش آتش سوزی هاست، گفت: ما در این سازمان چهار برنامه برای کاهش تولید مونوکسیدکربن در صنایع خود داریم.

وی افزود: تغییر نوع هواپیماها، فراهم کردن برخی زیرساخت ها، انجام پژوهش هایی درباره موتور و تولید سوخت های زیستی اقدامات مهمی است که تحقیقات درباره آنها آغاز شده اشت و در برخی موارد اقدامات اجرایی هم داشته ایم.

منطقی گفت: در بهینه سازی طراحی هواپیماها در برخی از موارد توانسته ایم هواپیمایی طراحی کنیم که تا 75 درصد گازهای آلاینده کمتر و تا 83 درصد آلودگی صوتی کمتر تولید کند.

وی با اشاره به نقش بسیار صنایع هوایی در زمینه های مختلف افزود: این صنعت در زمان بحران نیز می تواند نقش بسیاری داشته باشد.

مدیر عامل سازمان هوایی وزارت دفاع گفت: استفاده از بالگرد و هواپیما در اطفای حریق، کمک رسانی به آسیب دیدگان در مواقع بحران و استفاده از خدمات هوایی برای مقابله با بحران هایی مانند نشت موادشیمیایی در صنایع و نیروگاه ها از جمله این اقدامات است.

منطقی با تاکید بر اینکه باید با کمک سازمان حفاظت محیط زیست تیم کاری درست کنیم، افزود: امدادرسانی و کنترل آلودگی های ناشی از کشتی ها در دریا، کشف آلایندگی در شهرها، کشف مناطق خطرخیز و کمک رسانی و کمک به محیط زیست در کاهش آلایندگی صنعت هوایی اقدامات دیگری است که در دستورکار داریم و طرح های وسیعی برای آنها طراحی شده است.


بن پایه