درود بر ایران وایرانیان اریایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویانی

كشف دو ستاره كوتوله سفيد پير در نزديكترين فاصله با زمين

پژوهشگران اختر شناسی دانشگاه اوكلاهاما موفق به شناسایی دو ستاره كوتوله سفید در فاصله 100 سال نوری با زمین شدند كه احتمالا جزء قدیمیترین ستارههای موجود در كیهان محسوب میشوند.

در طول سه سال تحقیق و با استفاده از تلسكوپ رصدخانه MDM در نزدیكی توسان ایالت آریزونا، دو ستاره كوتوله سفید WD 0346+246 و SDSS J110217 در صورتهای فلكی ثور و دب اكبر كشف شدند. سن دو ستاره كوتوله سفید بین 11 تا 12 میلیارد سال تخمین زده میشود و به گفته محققان این ستارگان نزدیكترین نمونه از قدیمیترین ستارههای كیهان هستند كه پس از انفجار بزرگ (Big Bang) شكل گرفتهاند.
ستارگان در آخرین مرحله از تكامل خود با جرم زیاد به سیاهچاله و با جرم كم به كوتوله سفید تبدیل میشوند.


كوتوله سفید، ستاره بسیار داغی است كه سوخت هستهای آن پایان یافته و به مرور زمان دمای خود را از دست میدهد و سرد میشود.

خورشید نیز در مدت پنج میلیارد سال سوخته و به كوتوله سفید بسیار متراكم در اندازه زمین تبدیل خواهد شد. با اندازه گیری مدت زمان سرد شدن یك كوتوله سفید میتوان سن ستاره را تخمین زد.

به گفته پروفسور «كیلیچ» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه اوكلاهاما، روند سرد شدن این دو كوتوله سفید میلیاردها سال ادامه داشته و بر این اساس سن این دو ستاره حدود 12 میلیارد سال است. محققان با استفاده از تصاویر فرو قرمز تلسكوپ فضایی Spitzer ناسا موفق به اندازه گیری دمای دو كوتوله سفید شدند. دمای سطح دو ستاره سه هزار و 700 تا سه هزار و 800 درجه سانتیگراد تخمین زده میشود.


بن پایه:تارنمای پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران