خلبان شهيد حميد كاوياني سال 1335 در كرمانشاه متولد شده و در تاريخ 15 فروردین 1366 در غرب كشور به شهادت رسید.

بنپایه: کتاب هوانیروز در غرب (گردآوري و تدوين: حجت شاه محمدي), برگ 64

نمیدانم آیا پیوندی میان ایشان و «ستوان یکم خلبان محمد کاویانی » هست یا خیر.