سلام
کسی از دوستان از برنامه پروازی زاگرس خبر داره،برای ساخت ترافیک در شبیه ساز لازم دارم.
تشکر