درود بر ایران وایرانی
دستيابي ايران به دانش افزايش 1.5 برابرى تراست پیشران سوخت مایع
ساخت انژکتور دوپایه


با دست يابي ايران به دانش ساخت انژكتور دوپايه پیشران هاى سوخت مايع با قرار دادن اين صفحات در پیشران سوخت مايع موشک های ماهواره بر تراست اين پیشران بدون هيچ گونه دگرگونی در سامانه ها ویا زیر ساختهای پیشران دست کم 1.3تا1.5 برابر افزايش ميابد...

با كوچك سازى و سبك سازى افزايش تراست و استحكام پیشران با ميليون ها دلار صرفه جويي در هزينه و زمان باعث ساخت موشک های ماهواره بر سنگين تر با پیشران هايي در اندازه كوچكتر با تراستي بالاتر خواهد شد.....فرتور

فرتور

فرتور

فرتور

فرتور


برای اشنایی بیشتر از این رخشاره دیدن نمایید(پیوند کمکی)

بن پایه:میلیتاری