امکان سفر با هواپیما از باکو به تبریز و بالعکس فراهم شد. به گزارش واحد مرکزی خبر از باکو ؛ این پرواز در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته با هواپیمایی کیش ایر صورت می گیرد. ساعت پرواز در این روزها از تبریز به باکو 16/30 دقیقه و از مقصد باکو به تبریز ساعت 18 خواهد بود.

پیش از این قرار بود این پرواز از20 ژانویه برقرار شود که به علت روند طولانی ثبت دفتر شرکت کیش ایر در باکو این امر به تاخیرافتاده است.

واحد مرکزی خبر