مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .

An Air Lanka L-1011-500 TriStar ferrying an extra engine.

2 فروند نمونه 3 موتور ال 1011 هم در کشور ما در تهران پارک هستند .

دی سی 8 رقیب
ویکرز وی سی 10 و بوئینگ 707 و ایلیوشین 62 و شانگهای Y-10 زیبایی و مظلومیت خاصی در دی سی 10 است .

مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .