راکت مدل.موشک مدل - سایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی
سوخت راکت مدل . موتورهای آب نباتی

یکی از بهترین سوخت های راکت مدل شکر است .
موتورهای اب نباتی یکی از محبوترین موتورهای راکت مدل می باشد ساخت ان آسان است .
قدرت موتورهای که از سوخت شکر استفاده می کنند بسیار زیاد است.قدرت سوخت شکر به اندازه ای زیاد است که می توان با 50 کیلو سوخت شکر یک راکت مدل پر قدرت ساخت و انرا به خارج از جو رساند .
ساخت موتورهای آب نباتی بسیار ساده است و کافی است از شکر (گلوکز .سوربیتول و یا گزیلول .فروکتوز ) همراه با نیترات پتاسیم استفاده کرد .
البته ساخت موتور موشک مدل با شکر در منزل و توسط افراد مبتدی نباید صورت بگیرد .
مهمترین مسله در استفاده از سوخت های شکر در راکت مدل جذب مقدار زیادی رطوبت توسط شکر است .به این علت باید سوخت راکت مدل با شکر را به سرعت مورد استفاده قرار داد و اگر موتورهای راکت مدل که سوخت ان شکر است مدتی بماند به علت جذب رطوبت در موقع روشن شدن تولید اشکال می کند
ساخت موتور موشک (راکت )مدل قسمت اولYAZDANNIAZ
اجزای یک موشک مدل
راکت مدل و راکت حقیقی
محاسبه اندازه چتر موشک مدل برای گروه پروفشینال
نیروهای ائرودینامیک در موشک مدل (کشش)
چرا موشک های مدل ایرانی کاتو cato زیاد می کنند.
موشک مدل .طراحی بدنه و بالچه موشک مدل
راكتهاي آماتوري (مدل)
راکت مدل چیست .
تاریخچه راکت مدل (1)

انجمن ملی پرتاب راکت مدل امریکا NAR