نپتون و ماه امروز با هم ملاقات میکنند

ساعت 17:30 دقیقه امروز بعداز ظهر شنبه 20 آذر ماه پدیده مقارنه سیاره نپتون با ماه رخ خواهد داد. به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت 17:30 امروز 20 آذر ماه مقارنه ماه و سیاره نپتون رخ خواهد داد. در این پدیده نپتون در نزدیکترین فاصله خود با ماه قرار می گیرد.
سیاره نپتون آخرین سیاره شناخته شده منظومه شمسی بعد از سیاره اورانوس است. نپتون سیاره ای گازی است و اندازه آن کوچکتر از اورانوس اما وزن آن بیشتر است. قطر نپتون در منطقه استوایی تقریبا 4 برابر قطر زمین است از این رو یک سال در این سیاره معادل 165 سال زمینی است.
زاویه جدایی نپتون با ماه در پدیده مقارنه بعدازظهر امروز 4/3 درجه است