كارشناسان از ساخت دوربين ديجيتالي جديدي با نام Skyros خبر دادهاند كه ميتواند پرواز كند و ضمن تغيير زاويه ديد، امكان تصويربرداري با كيفيت بهتر را فراهم آورد.


به گزارش فارس به نقل از الكترونيستا، دوربين Skyros به گونهاي ساخته شده است كه به شما امكان ميدهد از بالاي آسمان و بر فراز منظره مورد نظر عكسبرداري كنيد.
اين دوربين لنز باكيفيت و گرانقيمتي ندارد، ولي نخستين دوربين ديجيتالي در جهان محسوب ميشود كه قابليت پرواز و گرفتن عكسهاي آسماني دارد.
دوربين ديجيتالي Skyros ميتواند به ارتفاع 120 فوت از زمين فاصله بگيرد و پس از ثابت شدن در هوا، بخش متحرك خود را به حركت بيندازد تا عكسهاي زيبايي از شما گرفته شود. اين دوربين در هر بار پرواز ميتواند از فاصلهها و زواياي مختلف از شما عكس بگيرد و سپس به زمين بازگردد.
حسگر هوشمندي كه در سيستم پروازي اين دوربين كار گذاشته شده به دوربين امكان ميدهد تا به صورت خودكار به سمت كاربر كه روي زمين قرار گرفته است، بچرخد. البته بايد توجه داشته باشد كه هماكنون فقط مدل مفهومي از اين دوربين طراحي شده و نمونه عملي آن هنوز به توليد انبوه نرسيده است.