همنشینی هلال ماه با زهره، مریخ و زحل در آسمان امشب

دبیر انجمن نجوم اهواز از مقارنه زهره، مریخ و زحل در کنار هلال ماه خبر داد و گفت: این مقارنه امشب جمعه 22 مردادماه رخ خواهد داد. خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این مقارنه اشاره کرد و افزود: امشب جمعه 22 مرداد شاهد مقارنه شامگاهی سیارات زهره، مریخ و زحل در کنار هلال ماه رمضان خواهیم بود.
وی ادامه داد: در این پدیده نجومی، مقارنه در بالای افق غربی و پس از غروب خورشید روی خواهد داد.

جعفری زاده به درخشندگی (قدر) سیارات در این پدیده نجومی شامگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: سیاره زحل از قدر 1/1، سیاره زهره از قدر 3/4- و سیاره مریخ از قدر 5/1 در کنار هلال ماه با فاز 2/18 درصد قرار می گیرند.

منبع:مهر