پرواز آزمایشی هواپیمای جدید بوئینگ انجام میشود


شرکت بوئینگ هفته آینده پرواز آزمایشی هواپیمایی جدید خود را انجام خواهد داد.
شرکت بوئینگ قصد دارد پرواز آزمایشی به تأخیر افتاده جمبوجت 8-747 خود را هفته آینده به انجام برساند.
مدل جدید هواپیمایی 747 بوئینگ قرار است پرواز آزمایشی خود را از محل کارخانه بوئینگ در شمال سیاتل انجام بدهد.
شرکت بوئینگ همچنین اعلام کرده است که به دلیل کنترل مکانیکی و نظارت ویژگیهای آب و هوایی این هواپیما، تحویل مدل باربری آن در سه ماهه چهارم سال جاری صورت خواهد گرفت.
شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا اصلیترین مشتری خرید هواپیماهای بوئینگ مسافربری 8-747 است که قرار است در سال 2011 تعدادی از آنها را تحویل بگیرد.