با سلاميك فروند هواپيماي MD-83 ، شركت هواپيمايي ارم وارد فرودگاه تبريز شد.قرار است اين هواپيما بيشتر در مسير تهران-كيش پرواز كند. دوستان تبريزي اگر امكان عكاسي از اين هواپيما را دارند ، لطفا" عجله كنند!