با توجه به اینکه شرکت گوگل سرویس تبدیل فینگلیش به فارسی رو اجرایی کرده دوستان میتوانند از این سرویس استفاده کنند :

http://www.google.com/transliterate/persian